Archive for the ‘Algemeen’ Category

Beste ouder,

Ook in de paasvakantie wordt er
voorzien in gratis opvang voor kinderen van ouders met een cruciaal beroep,
sociaal of medisch kwetsbare kinderen en kinderen met een moeilijke
thuissituatie. Dat werd gisteren dinsdag door de overheid beslist.

Het Lokaal Bestuur Kortemark en de
verschillende schooldirecties werkten samen een structuur uit om in elke
afzonderlijke school in opvang te voorzien, zowel in alle lagere scholen als in
de humaniora (tot en met leerlingen van 14 jaar). Daarbij kunnen we rekenen op
de inzet van heel wat vrijwillige leerkrachten en begeleiders van de
verschillende scholen en onze eigen gemeentelijke kinderbegeleidsters.

In het weekend en op paasmaandag
wordt er geen opvang voorzien.

Om snel een volledig overzicht te
kunnen krijgen van de noden, vragen we jullie tegen ten laatste zondag 29 maart volgende zaken te laten weten:

 • In
  welke school jouw kind(eren) school loopt/lopen
 • Op
  welke dagen je gebruik wilt maken van deze opvang
 • Hoeveel
  kinderen je naar de opvang zult sturen
 • Van
  wanneer tot wanneer ze (per dag) aanwezig zullen zijn
 • Deze gegevens mogen gemaild worden naar directie.dekreke@kortemark.be

Bedankt voor jullie begrip. We hopen, net als jullie, dat we snel de
draad van het gewone leven weer kunnen oppikken.

Met vriendelijke groet,

Het lokaal bestuur en de directies van alle netten in Kortemark.

Kortemark,
23 maart 2020

     Beste kandidaat vormeling en ouders,

Richtlijnen van de
bisschoppen

Alle liturgische diensten van
de Goede Week
 (van Palmzondag 5 tot
Pasen 12 april 2020) worden
geschorst

Voor de vormelingen van Krekedal houdt
dit in, dat :

Alle geplande voorbereidende activiteiten (symbolentocht) en
vieringen;

zoals Palmzondag en vieringen tijdens de Goede Week

(witte donderdag en de  Paaswake) noodgedwongen geschrapt worden.

Wat de vormselwake betreft, hebben we nog geen uitsluitsel.

Vormselvieringen en eerste
communies
die tot en met 19 april gepland zijn,
worden geschorst. Dat is voor de betrokken kinderen en jongeren, voor hun
familie en voor de parochie een ingrijpende beslissing waarvan de bisschoppen
de impact terdege beseffen. Wat de vormselvieringen en
eerste communies na 19 april betreft, is het voor het ogenblik te vroeg om al
definitieve beslissingen te nemen. Het gaat dan
immers over een periode tot einde mei. De bisschoppen zullen zo snel mogelijk
en van zodra de maatregelen van de regering dit toelaten daarover de nodige
informatie verstrekken.

      We houden jullie verder op de
hoogte

Vriendelijke
groeten

Het
vormselteam

Bij eventuele
vragen kan je terecht bij je catechist(e) of bij

gretavandewalle@gmail.com, tel. 0495/778028

Beste ouders

In deze crisissituatie is het voor iedereen niet
eenvoudig.  Leerkrachten doen hun uiterste best om je kinderen op te
volgen en te motiveren om herhalingstaakjes te maken.  Hierdoor kunnen de
kinderen de rode draad van de lessen weer opnemen bij heropstart van de school.

Ook al is dit niet altijd gemakkelijk om te combineren met
thuiswerk of andere situaties. 

Sociale media zoals facebook, whatsapp, … zijn kanalen
waarbij iedereen al dan niet anoniem zijn reactie kwijt kan.  Maar sommige
reacties kunnen kwetsend over komen. 

Laat ons met z’n allen op een positieve manier door deze,
voor iedereen, moeilijke periode gaan.

Hartelijk dank voor je begrip

Met vriendelijke groeten

Johan De Cock

Directie

Vele groeten

Beste ouders,
Conform de richtlijnen voorzien we met onze school nog steeds opvang tot en met vrijdag 3 april 2020 en dit van 6.30 tot 18.30.
De opvang is bedoeld voor:
– kinderen van wie de ouders een job in een cruciale sector uitoefenen (zorg, veiligheid, voedingsnijverheid, distributie,…)
– kinderen en jongeren in het buitengewoon onderwijs 
– leerlingen in een kwetsbare thuissituatie. De school kan best inschatten over wie dit gaat. Deze kinderen moeten kunnen rekenen op  de soepelheid  van de scholen.
Ouders die thuiswerken, vangen hun kind thuis op.
Ook zieke kinderen blijven uiteraard thuis. 
Wens je volgende week opvang voor je kind, graag inschrijven voor aanstaande zondag 22 maart 12 uur via onderstaande link
Namens het volledige team ‘dank je wel’
https://forms.gle/CvrpR1xp2Vci13dp6

Dit is de link voor de opvang: https://forms.gle/fSoAov7RxKnZAcT69

Gelieve dit allemaal in te vullen!

BELANGRIJKE UPDATE

Kortemark, 13 maart 2020

Beste ouders

Door de preventieve maatregelen rond de Corona pandemie, genomen door de Federale Regering en de Vlaamse Regering, zijn wij genoodzaakt om onze school te sluiten vanaf maandag tot en met 3 april eerstkomende. 

Als preventieve maatregel vragen wij u met aandrang
je kind thuis te houden om besmetting te voorkomen.  Er zal slechts opvang voorzien worden voor
ouders die in het zorgcircuit werken, brandweer-politiediensten of echt geen
oplossing voor hun kinderen hebben.

Inschrijving hiervoor is verplicht. De link vind je terug op de website van de school of de
facebookpagina.

Er zullen geen warme maaltijden aangeboden
worden!

De gemeente Kortemark – ons schoolbestuur – heeft een
informatie brief opgesteld.  Deze vind je
terug op de achterzijde van deze brief.  

Gelieve de mediakanalen (facebookpagina van de school en
de website van de school) goed in het oog te houden want ook de laatste
nieuwigheden zullen hierop gepubliceerd worden.

Dit is de link naar het invulformulier: https://forms.gle/NAxpGB4hENCgef8F8

Website school: http://www.gemeenteschoolkortemark.be/

Facebookpagina school: Gemeenteschool ” De Kreke” Kortemark

Heb je nog vragen? Aarzel zeker niet om ons te contacteren.

Buiten de schooluren kan dit steeds via 0478 78 06 26

Dank voor jullie begrip.

Met vriendelijke groeten

Johan De Cock

Directeur

Brief van
het gemeentebestuur

Beste ouder,

De Nationale Veiligheidsraad heeft
beslist om de lessen te schorsen in alle scholen om de verdere verspreiding van
het coronavirus in te dijken en de kwetsbare groepen te beschermen.

Wat betekent dit voor onze
school?

Alle lessen worden geschorst. Kan
je zelf in opvang voorzien voor je kinderen, zonder dat ze bij de grootouders
of iemand uit een andere risicogroep terecht moeten, dan is dat met voorsprong
de beste oplossing. Laat je kinderen dan gewoon thuis. Kan je
bijspringen bij andere ouders om hun kinderen op te vangen, dan kan je dit
zeker ook overwegen. Solidariteit maakt ons sterk.

Voor wie niet in die mogelijkheid
is, blijven we als school echter de opvang verzekeren. In de
gemeentelijke basisscholen zal de opvang gratis gegarandeerd worden van 6.30
tot 18.30 uur door de leerkrachten. Wie zijn kind(eren) naar de opvang van
de school wil sturen, wordt gevraagd dit online formulier in te vullen:  De link vind je terug op de website van de
school of de facebookpagina.

Op woensdagnamiddag is er kinderopvang
in de BKO. Daar blijven de huidige tarieven dan ook gewoon gelden. Vanwege de
uitzonderlijke situatie wordt ook gevraagd om hiervoor in te schrijven. Dat kan
bij de coördinator van de BKO, Nele Denolf, op nele.denolf@kortemark.be. Kinderen
die van op school naar de BKO moeten, kunnen gratis mee met de pendelbus van de
kinderopvang.

Periode

Deze maatregel gaat in op vrijdag 13 maart om 24
uur en duurt tot en met 3 april 2020. Gedurende deze periode worden er geen
afwezigheden geregistreerd. De begeleidende klassenraden zullen nagaan hoe we de
gemiste leerstof bijwerken. Je krijgt daarover ten gepaste tijde de nodige
informatie. 

Wat kan je als ouder doen?

Blijf alert voor mogelijke symptomen bij je kind (zoals
vooral koorts, maar ook hoesten, zich grieperig voelen). Als die optreden, neem
je contact op met de huisarts.

Spreek met je met je kind over het coronavirus:  https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/hoe-spreek-je-met-kinderen-over-het-coronavirus

Meer informatie?

De leerlingen krijgen allemaal een brief mee ivm de annulatie van het lenteontbijt. Vanaf maandag krijgt iedereen zijn geld terug.

Hierbij de brief die de leerlingen vandaag meekrijgen ivm ons lenteontbijt.