CLB (Centrum voor Leerlingen Begeleiding)

?>

Er is een goede samenwerking tussen onze school en het CLB Torhout. Voor bepaalde vragen of problemen is de school de aangewezen gesprekspartner.
U kunt op de eerste plaats bij de leerkracht, de zorgcoördinator of de directie terecht. Soms zal u of de school het nodig vinden een probleem diepgaander aan te pakken. Hiervoor kunt u een beroep doen op het CLB.

Opdracht CLB
Het welbevinden van leerlingen te bevorderen doorheen hun schoolloopbaan. Het gaat er dus om de leerling(e) zich goed te laten voelen zodat de kennis en vaardig-heden in de beste omstandigheden kunnen worden ontwikkeld. Daarom heeft het CLB zowel psychologen, maatschappelijke assistenten, schoolartsen en sociaal verpleegkundigen in dienst om in samenwerking met school, ouders en leerling(e) tot een oplossing te komen.

Begeleiding
De begeleiding situeert zich op vier domeinen:

  1. Leren en studeren: o.a. panikeren bij toetsen, moeilijke concentratie, …
  2. Psychisch en sociaal functioneren: o.a. gaat met tegenzin naar school, wordt soms gepest, …
  3. Preventieve gezondheidszorg: oa. overgewicht, bedwatert nog, …
  4. Schoolloopbaan: is overzitten te overwegen, mogelijkheden voor mijn kind in het secundair onderwijs, …

Medisch onderzoek

  • in het CLB: voor het tweede kleuter en het vijfde leerjaar (volledig onderzoek)
  • op school: eerste kleuter, eerste en derde leerjaar (deelonderzoek vb. oogtest, groei en gewicht)
  • na afspraak kan een bijkomend onderzoek worden aangevraagd (vb. gehoor- test, kleuren zien, …)

Besluit
Zo zoekt de school in samenwerking met de ouders en het CLB naar een optimale persoonlijke en sociale ontplooiing van uw kind.

De CLB-medewerker die onze school begeleid is Laura Verhelst.