Ouderraad en schoolraad

?>

De ouderraad

De ouderraad heeft decretaal vastgelegde bevoegdheden en heeft een ondersteunende rol ten aanzien van de schoolraad.

Samenstelling:
– Siegfried Vuylsteke
– Steven Vandecasteele
– Fanny Deschryver

De schoolraad

De taak van de schoolraad is een adviesbevoegdheid aan de directie over de algemene organisatie en werking van de school. Tevens adviseert de schoolraad de inrichtende macht in al wat de ouders en het personeel aanbelangt.

De samenstelling van de raad bestaat uit drie geledingen: vertegenwoordigers van de ouders, het personeel en de lokale gemeenschap. De schoolraad werd in april 2013 samengesteld en blijft vier jaar in werking. In april 2017 start een nieuwe samenstelling.

Samenstelling tot eind maart 2021:
Voor het personeel: mevr. Delphine Bardijn, dhr. Johan Vandermeersch, mevr. Kathleen Vandamme;
Voor de ouders: dhr. Siegfried Vuylsteke, dhr. Steven Vandecasteele, mevr. Fanny Deschryver;
Voor de lokale gemeenschap: dhr. Jean-Paul Maekelberg, mevr. Mieke Devooght, dhr. Kürt Delbarge;
Voorzitter: dhr. Jean-Paul Maekelberg
Secretaris: dhr. Siegfried Vuylsteke