Schoolraad

De taak van de schoolraad is een adviesbevoegdheid aan de directie over de algemene organisatie en werking van de school. Tevens adviseert de schoolraad de inrichtende macht in al wat de ouders en het personeel aanbelangt.
De samenstelling van de raad bestaat uit drie geledingen: vertegenwoordigers van de ouders, het personeel en de lokale gemeenschap. De schoolraad werd in april 2013 samengesteld en blijft vier jaar in werking. In april 2017 start een nieuwe samenstelling.

Samenstelling:

  • Voor het personeel: mevr. Veerle Defreyne, dhr. Johan Vandermeersch, mevr. Kathleen Vandamme;
  • Voor de ouders: dhr. Siegfried Vuylsteke;
  • Voor de lokale gemeenschap: dhr. Jean-Paul Maekelberg, mevr. Mieke Devooght, dhr. Guido Viaene;
  • Voorzitter: dhr. Jean-Paul Maekelberg
  • Secretaris: dhr. Siegfried Vuylsteke